Thursday, 7 April, 2011

1 comment:

neeraj said...

Sir aap Bilkul Sahi kah Rahe hain. Book acchai hai maine Bhi padhai. Lekin afsos wahi aapki purani Batein Likhi hain kitab main ki Jeevan ek Bachat khata hai. JITNA DALOGE, UTNA HI NILEGA. Lekin Kitab Mast hai